کشیدن – کش دادن انتخابات ریاست جمهوری مقام معظم رهبری

کشیدن – کش دادن: انتخابات ریاست جمهوری مقام معظم رهبری روزنامه کیهان ریاست جمهوری حسن روحانی روزنامه انتخابات انقلاب سیاست

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی افزایش ۲۰ درصدی مزد حاصل ایستادگی گروه کارگری

کارشناس حوزه کار اعتقاد است با ابتکار عملی که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دست گرفتند، شیوه تعیین مزد سال ۹۷ از یک روش منطقی تبعیت کرد. 

افزایش ۲۰ درصدی مزد حاصل ایستادگی گروه کارگری

افزایش ۲۰ درصدی مزد حاصل ایستادگی گروه کارگری

عبارات مهم : دستمزد

کارشناس حوزه کار اعتقاد است با ابتکار عملی که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دست گرفتند، شیوه تعیین مزد سال ۹۷ از یک روش منطقی تبعیت کرد.

علیرضا حیدری در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی تعیین دستمزد سال ۱۳۹۷، گفت: امسال تحول عظیمی در شیوه تعیین مزد شاهد بودیم و از یک روش منطقی در مذاکرات مزدی استفاده کردیم؛ به نحوی که نمایندگان کارگری ابتکار عمل را به دست گرفتند و روی بند دو ماده ۴۱ قانون کار و سبد معیشت کارگران ایستادگی کردند.

وی ادامه داد: سالهای سال است که نمایندگان کارگری به شورای عالی کار سبد معیشت ارائه می کنند ولی شورای عالی کار به دنبال مرجع تایید آن بود و نمی پذیرفت تا اینکه سال گذشته تلاش کردیم این سبد هزینه را درآوریم و مراجع تعیین کننده سبد کارگران هم مراجع رسمی از جمله انستیتو تغذیه و مرکز آمار بود لذا این سبد هزینه، شکل تعیین مزد امسال را عوض کردن داد.

افزایش ۲۰ درصدی مزد حاصل ایستادگی گروه کارگری

کارشناس حوزه کار با بیان اینکه گروه کارگری امسال برروی منطق معیشت کارگران ایستادگی کرد، افزود: مبنای مذاکرات مزد ۹۷ تنها سبد معیشت بود و گروه کارگری هیچ نگاهی به قیمت تورم نداشت چون آنچه که در هزینه کارگر عوض کردن ایجاد می کرد معیشت او بود نه تورمی که مبنای درآمد کارگر محسوب می شود لذا هنگامی که تفاوت عدد دو سبد کارگری بیرون آمد، عدد قابل توجهی بود که می توانست این تفاوت سبد را ترمیم کند.

حیدری راجع به طولانی شدن روند مذاکرات مزد هم گفت: یکی از دلایل عمده مذاکرات فشرده و نفسگیر مزد ۹۷ به شیوه مذاکره بر می گشت. گروه کارگری از موضع خود در قبال سبد معیشت کوتاه نمی آمد و گروه کارفرمایی هم زیر بار نمی رفت. نمایندگان کارگران تنها برروی سبد معیشت بحث می کردند و این ادبیات هم جهت کارفرما و هم دولت غیرمنتظره بود و آمادگی و آشنایی جهت ورود به این ادبیات را نداشتند، از طرفی منکر این حقیقت هم نبودند که معیشت کارگران به مشکل می گذرد لذا این امر موجب طولانی شدن مشورت ها شد و در نهایت برروی حداقل مزد توافق عمومی به دست آمد.

کارشناس حوزه کار اعتقاد است با ابتکار عملی که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دست گرفتند، شیوه تعیین مزد سال ۹۷ از یک روش منطقی تبعیت کرد. 

وی در آخر گفت: با توجه به اینکه همه ساله دستمزد کارگران از قیمت تورم پیشی می گرفت امسال نیز این رویه دنبال شد با این تفاوت که علیرغم اعلام تورم ۸.۵ درصدی، حداقل دستمزد ۲۰ درصد زیاد کردن پیدا کرد که بی سابقه بود و از این منظر امسال تحولی بزرگ در شیوه تعیین دستمزد شاهد بودیم.

شورای عالی کار در جلسه ۲۸ اسفند ماه سال گذشته، با زیاد کردن ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران جهت سال ۱۳۹۷ موافقت کرد. البته در مورد سایر سطوح مزدی تصمیم گیری به بعد از تعطیلات عید نوروز موکول شد.

شورای عالی کار در آخرین جلسه خود راجع به حق مسکن و بن خواربار مصوبه ای نداشت و بر این اساس حق مسکن کارگران در سال ۱۳۹۷ همچنان ۴۰ هزار تومان و بن خواربار ۱۱۰ هزار تومان خواهد بود.با زیاد کردن ۲۰ درصدی دستمزد، حداقل مزد کارگران ۱۸۶ هزار تومان زیاد کردن یافت و از ۹۳۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ به یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ رسید.

افزایش ۲۰ درصدی مزد حاصل ایستادگی گروه کارگری

واژه های کلیدی: دستمزد | کارگری | کارگران | حداقل دستمزد | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz