کشیدن – کش دادن انتخابات ریاست جمهوری مقام معظم رهبری

کشیدن – کش دادن: انتخابات ریاست جمهوری مقام معظم رهبری روزنامه کیهان ریاست جمهوری حسن روحانی روزنامه انتخابات انقلاب سیاست

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مشایی بارها بصورت پنهانی با مقامات خارجی از جمله انگلیسی ها مذاکره کرد / روزنامه جمهوری اسلامی

مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:تجمع چند نفر از سران جریان انحرافی در برابر سفارت انگلیس در پایتخت کشور عزیزمان ایران و متهم ساختن قوه قضائیه جمهوری ا

مشایی بارها بصورت پنهانی با مقامات خارجی از جمله انگلیسی ها مذاکره کرد / روزنامه جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی:مشایی بارها بصورت پنهانی با مقامات خارجی از جمله انگلیسی ها مذاکره کرد

عبارات مهم : ایران

مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:تجمع چند نفر از سران جریان انحرافی در برابر سفارت انگلیس در پایتخت کشور عزیزمان ایران و متهم ساختن قوه قضائیه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به گرفتن دستور از دولت انگلیس جهت صدور حکم محکومیت یکی از سران این جریان که هفته گذشته بازداشت و به زندان انتقال یافته شد، اوج ساختارشکنی علیه نظام جمهوری اسلامی بود.

مشایی بارها بصورت پنهانی با مقامات خارجی از جمله انگلیسی ها مذاکره کرد / روزنامه جمهوری اسلامی

نفر دوم این جریان ساختارشکن، همزمان با متهم ساختن نظام جمهوری اسلامی به تسلیم بودن در برابر انگلیس، کاغذهائی که متن حکم محکومیت نفر سوم این جریان در دادگاه معرفی می کرد را به آتش کشید تا چنین وانمود کند که جهت نجات جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران از سلطه انگلیس تلاش می کند و مردم کشور عزیزمان ایران باید جهت آخر دادن به سلطه انگلیس بر کشورشان به این جریان بپیوندند!

تهمت وابستگی به دولت انگلیس، علاوه بر اینکه دروغ آشکار هست، اهانت بزرگی به دستگاه قضائی و مسئولین نظام جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل است.

مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:تجمع چند نفر از سران جریان انحرافی در برابر سفارت انگلیس در پایتخت کشور عزیزمان ایران و متهم ساختن قوه قضائیه جمهوری ا

این واقعیت را همه قبول دارند که دستگاه قضائی ما ضعف هائی دارد کما اینکه در قوای دیگر و سایر ارگان ها و نهادها نیز نارسائی ها، اشتباهات و حتی تخلفات دیده می شود، ولی در این واقعیت ذره ای تردید نیست که کلیت نظام جمهوری اسلامی و همینطور قوای سه گانه و نهادهای تصمیم گیرنده در این نظام به هیچ قدرت خارجی وابسته نیستند و افتخار این نظام این است که مستقل هست. شعار محوری و بسیار مهم مردم در روزهای انقلاب که می گفتند «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» واقعاً در بخش استقلال به خاص استقلال سیاسی کاملاً تحقق یافته و هیچکس در داخل و خارج از کشور در این واقعیت کمترین تردیدی ندارد.

اینکه آمریکا و انگلیس و صهیونیست ها همواره با نظام جمهوری اسلامی دشمنی می کنند و از هیچ تلاشی جهت ضربه زدن به آن فروگذار نمی کنند به علت مستقل بودن این نظام هست. این نظام اگر مستقل نبود، دلیلی جهت اینهمه دشمنی قدرت های سلطه طلب با آن وجود نداشت.

از اینها که بگذریم، کالبدشکافی جریان انحرافی و تحلیل چرائی عدم برخورد با سران این جریان اکنون نقل محافل هست. سران این جریان، از اول پیدا بود که اهلیت قرار گرفتن در مناصب بالای اجرائی کشور را ندارند ولی متاسفانه مورد حمایت قدرتمندان و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیرنده قرار گرفتند و به بالاترین مناصب رسیدند. بلائی که اینان بر سر کشور عزیزمان ایران و نظام جمهوری اسلامی آوردند، از بزرگترین مصائب تاریخ این کشور و این نظام هست. بالاترین مفاسد اقتصادی را پدید آوردند و خود را دولت پاک و دولتمردان پاکدست نامیدند.

مشایی بارها بصورت پنهانی با مقامات خارجی از جمله انگلیسی ها مذاکره کرد / روزنامه جمهوری اسلامی

بالاترین اهانت ها را به روحانیت و مراجع تقلید کردند و خود را به عنوان نزدیک ترین یاران امام وقت علیه السلام جا زدند. بیشترین سرپیچی را از ولی فقیه کردند و خود را مطیع ولایت فقیه معرفی نمودند. سخت ترین ضربه ها را به آرزوی بزرگ های انقلاب و امام خمینی وارد کردند و خود را احیاگر گفتمان امام و انقلاب نامیدند. اقتصاد کشور را فلج و پول ملی را بی ارزش کردند و دولت خود را دولت عدالت محور لقب دادند. در هشت سال حکمرانی بر کشور هر اعتراضی به عملکرد آنها یا منتهی به احکام قضائی شد، یا آن را سرکوب کردند و یا به توجیهات غیرموجه متوسل شدند. قانون را دور زدند و خود را میزان و معیار قانون دانستند و…

و حالا همین افراد تبدیل به اپوزیسیون نظام شده است اند و خواستار عزل سران قوا هستند و جهت اینکه بر کارنامه سرتاسر خلاف خود سرپوش بگذارند، همه را متهم به فساد و خلاف و انحراف و حتی وابستگی به انگلیس می کنند.

مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:تجمع چند نفر از سران جریان انحرافی در برابر سفارت انگلیس در پایتخت کشور عزیزمان ایران و متهم ساختن قوه قضائیه جمهوری ا

جالب است که اتهام وابستگی به انگلیس را کسی به نظام و قوه قضائیه می زند که خودش بارها مخفیانه به کشورهای اروپائی سفر می کرد و با سران آن کشورها و آمریکا و همین انگلیس مذاکره می کرد و جهت مادام العمر کردن حاکمیت جریان انحرافی دور از چشم مردم برنامه ریزی ها داشت.

اکنون پرسش مردم این است که آیا به این جریان انحرافی مجال هر اقدام و اتهام زدنی داده می شود؟

مشایی بارها بصورت پنهانی با مقامات خارجی از جمله انگلیسی ها مذاکره کرد / روزنامه جمهوری اسلامی

سران سه قوه، نخبگان کشور و حتی روحانیون بلندپایه ای که در روی کار آوردن راس این جریان انحرافی دخالت داشتند و از او حمایت می کردند اکنون به این نتیجه رسیده اند که او و جریان انحرافی او علی رغم مصالح کشور و نظام عمل می کنند و نباید به آنها مجال ادامه این بازی ها داده شود. مردم نیز با این پرسش بزرگ مواجهند و جهت آن پاسخی نمی یابند که آیا با این جریان گستاخ برخورد نمی شود؟ اگر هر کسی آزاد است هرچه بگوید، بعد آیا با کسانی که همین جریان انحرافی را افشا کردند و راجع به خطر آنها هشدار دادند برخوردهای شدید شد؟ اگر مصلحتی در این عدم برخورد وجود دارد، این چه مصلحتی است که نه سران قوا آن را می فهمند، نه نخبگان و نه مردم؟

آیا وقت اتمام حجت ها به آخر نرسیده و آیا وقت حساب رسی دقیق از افراد متخلف، قانون شکن، حرمت شکن و ساختار شکن فرا نرسیده است؟!

واژه های کلیدی: ایران | خارجی | اسلامی | انگلیس | انگلیس | انگلیسی | دولت انگلیس | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz