کشیدن – کش دادن انتخابات ریاست جمهوری مقام معظم رهبری

کشیدن – کش دادن: انتخابات ریاست جمهوری مقام معظم رهبری روزنامه کیهان ریاست جمهوری حسن روحانی روزنامه انتخابات انقلاب سیاست

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی آموختن علم فیزیک مناطق جدیدی از مغز را فعال می کند

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که آموختن فیزیک نه تنها انسان را باهوش تر می کند بلکه موجب فعال شدن مناطق جدیدی از مغز می شود. 

آموختن علم فیزیک مناطق جدیدی از مغز را فعال می کند

آموختن علم فیزیک مناطق جدیدی از مغز را فعال می کند

عبارات مهم : آموزش

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که آموختن فیزیک نه تنها انسان را باهوش تر می کند بلکه موجب فعال شدن مناطق جدیدی از مغز می شود.

به گزارش ایرنا از روزنامه دیلی میل، محققان دانشگاه درکسل در آمریکا در مطالعه ای متوجه شدند با درگیر شدن افراد در حل پرسشها فیزیک، بخش هایی از مغز فعال می شود که عموما ارتباطی به یادگیری علوم ندارند.

محققان در این مطالعه با استفاده از تصویربرداری ام.آر.آی جریان خون در مغز حدود 59 دانشجو را حین انجام یک آزمون فیزیکی که به استدلال نیاز داشت، اندازه گرفتند.

آموختن علم فیزیک مناطق جدیدی از مغز را فعال می کند

این دانشجویان در یک دوره آموزش فیزیک مبتنی بر روش مدل سازی نیز شرکت کردند؛ آموزش مدل سازی سبکی از آموزش است که افراد را تشویق به فعال بودن حین آموختن می کند.

سپس محققان جریان خون مغز این دانشجویان را قبل و بعد از شرکت در این کلاس فیزیک اندازه گرفتند.

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که آموختن فیزیک نه تنها انسان را باهوش تر می کند بلکه موجب فعال شدن مناطق جدیدی از مغز می شود. 

بررسی اسکن ها قبل از برگزاری این دوره آموزشی فعالیت هایی را در بخش هایی از مغز نشان داد که با توجه، حافظه کاری و حل مسئله – قشر پیشانی فورناتال و قشر پاریتال – ارتباط دارند.

اسکن های گرفته شده است از مغز این دانشجویان بعد از این دوره آموزشی نیز، فعالیت زیاد کردن یافته ای را در قطب های پیشانی مغز که با فراگیری ارتباط دارند، نشان دادند.

محققان می گویند، این عنوان نشان می دهد فعالیت مغز را می توان با اشکال متفاوت آموزشی عوض کردن داد.

آموختن علم فیزیک مناطق جدیدی از مغز را فعال می کند

به گفته محققان، این تغییرات در فعالیت مغز می تواند به تغییرات رفتاری پیچیده تر در نحوه استدلال دانش آموزان در پاسخ به پرسش های فیزیک قبل و بعد از آموزش ارتباط داشته باشد.

واژه های کلیدی: آموزش | فعالیت | محققان | آموزشی | مطالعه | دانشجویان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz